Dzikie wikunie na obszarze Puna de Atacama

Zdjęcia autorstwa Tomasza Kosickiego wykonane podczas podróży na koniec świata